Dny orientace - akce, kde si mohou OB vyzkoušet začátečníci

12. 9. 2020 Přebor Bohdalce v OB - po dvou letech se vratili účasníci z lesa do obce, trasy pro dospělé byly ztížené formou - paměťák (pro D po 1 kontrole, H si museli zapamatovat 2 kontroly); 22 účastníků; foto

25. 6. 2020 Na Piláku s mapou; 15:00-18:00; již 6. ročník, jednoduché tratě na podrobné mapě areálu, pořadatelé vám vše vysvětlí

cca 50 dětí a dospělých (převážně rodičů);

27. 12. 2019 Vánoční kufrování; 13:00-15:00; mapa U bazénu; centrum: DDM Horní 2; 3 trasy

13. 9. 2019 Volný čas není nuda; 15:00-18:00; ukázka OB jednoduchou formou bludiště při předváděcí akci volnočasových aktivit; vyhodnocení pomocí SI; celkem 4 trasy si vyzkoušelo asi 50 dětí (mnohdy s pomocí rodičů)

20. 6. 2019 Na Piláku s mapou; 5. ročník, cca 50 dětí, které běhaly či bloudily v areálu, mohly si vybrat ze 3 tras, čehož někteří využili i opakovaně

8. 6. 2019 Den Žďáru; 10:00 - 14:00; možnosti vyzkoušet si trasu v bludišti využilo cca 40 zďáráků; foto

15. 5. 2019 Světový den orientace
dopoledne: 9:00 - 12:00, děti ze 4. tříd ZŠ Palachova (62 žáků); ve třídě si děti vyslechly informace o mapách, poté na O-mapě (Palachova) kreslily svoji cestu domů ze školy, závěrem byla praktická zkouška - hledání  lampionků v okolí školy pomocí již známé mapy; foto

odpoledne: 16:00 - 18:00; mapa "Vodojem"; centrum - pod hrází Gottlerova rybníka; deštivé a chladné počasí (4°C) zapříčinilo menší účast

7. 5. 2019 Hodiny s OB na ZŠ Komenského 2; děti ze 4.A a 4.B (celkem 45) si po krátkém seznámení se zvláštnostmi O-mapy ve třídě vyzkoušely hledání lampionků nedaleko školy - systém hvězdice (na jednu kontrolu a zpět); použitá  mapa: Stalingrad; foto

27. 12. 2018  Vánoční  kufrování; mapa Palachova, dobrovolné startovné bylo věnováno na dobročinné účely (cca 1500Kč); celkem 60 účastníků

28. 10. 2018 Přebor Bohdalce; 6. ročník; malé lampionky s kleštěmi + ražení do papírových průkazek; 4 tratě: začátečníci, žactvo, ženy, muži; zahájení ve 13:30; centrum

21. 9. 2018 Volný čas není nuda; 15:00-18:00; prezentace orientačního běhu mezi nabídkami trávení volného času pro děti a mládež; náš oddíl připravil velmi jednoduché bludiště s měřením pomocí SI, které si zkusilo projít asi 30 dětí (občas s pomocí rodičů); foto

21. 6. 2018  Na Piláku s mapou; 4. ročník, cca 50 účastníků; tradičně 3 trasy (T1, T2, T3; kontroly se neopakují), ražení SI + malá tiskárna na výsledky

9. 6. 2018 Den Žďáru - 10:00-14:00; na Farských humnech jsme jako jedni z mála sportovních klubů umožnili aktivní zapojení = O-bludiště si vyzkoušelo cca 60 dětí i dospělých; foto

23. 5. 2018  Světový den orientace; 16:00 - 18:00 v atriu za obchodními domy na náměstí; mapa "U bazénu"; 3 tratě různé délky a náročnosti, začátečníkům se věnovali instruktoři; 55 účastníků;  foto 

23. 4. 2018 hodiny a OB na ZŠ Švermova - letos jen 3 třídy, ale zato úplně nová mapa; po krátké instruktáži ve třídách následoval praktický test orientačních schopností venku; většinou velmi úspěšný = jen jedna bludička si oběhla celou školu :-(   foto

19. 4. 2018  Hodiny s OB na ZŠ Palachova - 3 třídy ze 4. ročníku se nejprve ve třídě seznámili s O-mapami a po vysvětlení práce s mapou si děti venku zkusily, jak jim to jde s naostro v reálu; foto

27. 12. 2017  13:00-15:00  Vánoční  kufrování - tentokrát bylo centrum v Orlovně (ZR, Libická ulice). Na letošní mapě Klafar byly připraveny 3 různé trasy s tréninkovými lampionky a v nejbližším okolí si zájemci mohli vyzkoušet razící kolečko na SI krabičkách. Dorazilo celkem 48 účastníků, mnozí absolvovali více okruhů a všichni si odnesli malou upomínku. Většina nám na oplátku přispěla do pokladničky Tříkrálové sbírky (sumu budeme znát až po uzavření sbírky). Foto z akce.

15. 09. 2017  Volný čas není nuda - v rámci prezentace volnočasových aktivit různých organizací jsme u Domu Kultury připravili malý okruh na mapě Libušín a oblíbené razící kolečko na SI s vyhodnocením rychlosti na vyhodnocovacím zařízení s tiskárnou; noví zájemci o OB dostali informační letáček

09. 09. 2017   Den Hettichu; akce pro děti zaměstnanců = zastávky s úkoly; přispěli jsme OBludištěm, které sklidilo velký úspěch - některé děti si bloudění mnohokrát zopakovaly a ani dospělí se nedrželi příliš zpátky - bylo vidět, že se všichni dobře baví; foto z akce 
19. 08. 2017  Přebor Bohdalce v OB - 5. ročník uspořádali Skryjovi; mapa Šejby; 20 účastníků; fotografie z akce
22. 06. 2017  Na Piláku s mapou - 3. ročník; ražení SI + nové lampionky (lepšíme se ve vybavení); vysledky a fotky
10. 06. 2017  Den Žďáru - v rámci prezentace sportovních klubů na hřišti za Sokolovnou jsme nabídli jednoduchou formu OB - bludiště
24. 05. 2017  Světový den orientace; 16:00 - 18:00 v atriu obchodního centra Přednádraží; mapa Palachova; 3 tratě různé náročnosti, celkem 40 účastníků (většina ne O-běžců); hodně si jich vyzkoušelo postupně všechny 3 tratě

18. a 19. 05. 2017   Duhová bludička - spolupráce s dětskou organizací "Duha AZ" - vysvětlení základů orientace podle mapy + cesta s doprovodem + samostaná; vše na nové mapě Klafar, kde mají klubovnu, takže jsme přenechali část mapy pro další činnost; 30 účastníků

25. 4. a 12. 5. 2017 Hodina s OB pro 2. ZŠ - seznámení s mapou a základy orientace pro žáky čtvrtých ročníků a poté praktická zkouška venku; foto

27. 12. 2016 Vánoční kufrování - navázání na přerušenou tradici; 3 tratě na letošní mapě "Vodojem"; do centra na zastávce MHD Jamborova si přes nepříznivé počasí našlo cestu cca 20 lidí nejrůznějšího věku, jako obvykle mnozí proběhli/prošli více než jednu trasu

20. 06. 2016   Na Piláku s mapou - 2. ročník; 3 tratě, ražení pomocí SI, vyhodnocení - speciální jednotka; výsledky 
11. 05. 2016   Světový den orientace - pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů;  ve Žďáře jsme uspořádali dvě akce:
1) dopoledne - pro 2. ZŠ na mapě Stalingrad, školní závod pro 4. a 5. ročník - 87 účastníků; fotografie
2) odpoledne - pro veřejnost - 30 účastníků, mapa Libušín; centrum akce - prostor za Domem kultury; čas: 16:00-18:00;  3 trasy (různé délky a orientační náročnosti), instruktoři, kteří radili začátečníkům, a malá upomínka na účast. Velkou konkurencí orientačního běhu byly právě spuštěné atrakce na pouti. Práci s mapou si vyzkoušelo celkem 30 osob; nejmladší byla dvouletá Markétka a nejstarší byla trojice z nedalekého Domu s pečovatelskou službou. 
05. 09. 2015    14:00-17:00    Bohdalec  
25. 06. 2015    15:00-18:00    Na Piláku s mapou - 3 okruhy různé délky;

 

 
12. 05. 2015    17:00-18:00    volnočasový areál Pilák - nová mapa